Взятие мазков из зева на дифтерию амбулаторно | АЛМ Медицина